[PHP] Jak wyświetlić wszystkie dane naraz, przesłane z formularza?

 • Post author:
 • Post category:PHP

Podczas mojej pracy jako programista często potrzebowałem szybko sprawdzić co przesyła mi formularz. Nie chodzi mi o sytuację kiedy chcęsz wyświetlać na stronie docelowej dane z poszczególnych pól formularza w taki „standardowy” sposób np.

<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
  // Odbierz dane z formularza
  $name = $_POST['name'];
  $email = $_POST['email'];

  // Wyświetl dane
  echo '<h1>Odebrane dane:</h1>';
  echo '<p>Imię: ' . htmlspecialchars($name) . '</p>';
  echo '<p>Email: ' . htmlspecialchars($email) . '</p>';
} else {
  echo 'Nie przesłano danych.';
}
?>

Chodzi mi o sytuację, kiedy tak na chwilkę, dla sprawdzenia, potrzebujsz zerknąć na dane z formularza czy wszystko przesyła się poprawnie. Oczywiście możemy to zrobić w „standardowy” sposób, jak powyżej. Jeśli masz kilka pól to nie ma wiekszego problemu. Szybko utworzysz tyle zmiennych ile masz pól na formularzu, przypiszesz ich wartości odczytane z formularza i wyświetlisz na ekranie. Problem zaczyna się jak masz dużo pól i potrzebujesz jedną instrukcją wyświetlić dane z formularza. Jest na to szybki sposób.

Ale od początku.

Zbudujemy sobie prosty formularz z dwoma polami: name i email (jak poniżej).

Poniżej kod do ewentualnego skopiowania.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Przykładowy formularz</title>
</head>
<body>
  <form action="form_process.php" method="post">
    <label for="name">Imię:</label>
    <input type="text" id="name" name="name"><br>
    <label for="email">Email:</label>
    <input type="email" id="email" name="email"><br>
    <input type="submit" value="Wyślij">
  </form>
</body>
</html>

W atrybucie method formularza wskazaliśmy metodę POST jako metodę przesyłania danych. Dane te zostaną umieszczone w tablicy asocjacyjnej o tej właśnie nazwie. W naszym przypadku będzie to tablica $_POST . Czyli w tej tablicy zostaną umieszczone wartości które wpiszemy w te pola na formularzu a odwołac

Po uruchomieniu strony nasz formularz wygląda tak.

Nie pozotaje nam nic prostszego jak odwołać się do tej tablicy i wyświetlić jej całą zawartość. Możemy to zrobić za pomocą instrukcji:

Przykładowy formularz (form.php)

Po wpisaniu danych np. Imię = Jan, Email = [email protected] i potwierdzeniu chęci przesłania danych z formularza przyciskiem Wyślij, zostaniemy przekierowani do lokalizacji wskazanej w atrybucie action formularza, czyli w naszym przypadku na stronę form_process.php .

Pod spodem kod do skopiowania

Poniże tekst do ewentualnego skopiowania.

Skr