[Notepad++] Jak w Notepad++ ustawić zakładki i przemieszczać się pomiędzy nimi?

  • Post author:
  • Post category:Programy

Programu Notepad++ bardzo często używamy do pisania różnego rodzaju kodu np. skryptów PHP lub SQL. Jeśli Twój kod nie jest jeszcze zbyt długi, np. mieści się na „jednym ekranie”, to jeszcze nie ma większego problemu. Jest on „wizualnie do opanowania”. Problem zaczyna się jak nasz kod staje się coraz dłuższy i zachodzi potrzeba przeskakiwania pomiędzy jego częściami w jakiś szybki sposób, I tutaj z pomocą przychodzi nam mechanizm zakładek (ang. bookmarks). Oto jak z niego skorzystać:

Dodawanie zakładek

  • Ustaw kursor na linii, którą chcesz oznaczyć.
  • W celu „włączenia” zakładki na aktualnej linii, naciśnij Ctrl + F2 na klawiaturze. Spowoduje to dodanie zakładki na tej linii (lub usunięcie w przypadku kiedy zakładka jest już „włączona”/dodana).
  • Zakładkę można dodać również w inny sposób. Kliknąć w szary margines po lewej stronie numeru linii, aby dodać zakładkę.
  • Dodane zakładki są widoczne jako niebieskie kropki na marginesie.

„Skakanie” między zakładkami

  • Skok do następnej zakładki: naciśnij F2 na klawiaturze, aby przejść do następnej zakładki w kodzie.
  • Skok do poprzedniej zakładki: naciśnij Shift + F2, aby przejść do poprzedniej zakładki.

Usuwanie wszystkich zakładek

  • Aby usunąć wszystkie zakładki z bieżącego dokumentu, naciśnij Ctrl + Shift + F2.

Dodatkowe funkcje zakładek

  • Możesz również korzystać z menu kontekstowego (prawy przycisk myszy) na marginesie numerów linii, gdzie znajdziesz opcje dotyczące zakładek, takie jak dodawanie, usuwanie lub przechodzenie do zakładek.

Zakładki są bardzo przydatny mechanizm, gdy pracujesz nad dużymi plikami kodu i chcesz szybko przeskakiwać między istotnymi fragmentami.