[WordPress] Gdzie WordPress przechowuje informacje na temat bazy danych z którą jest połączony ?

Do poprawnego działania WordPress potrzebuje bazy danych w której przechowuje np. wpisy, które później są wyświetlane użytkownikowi. Ale musi wiedzieć do jakiej bazy danych zapisywać i skąd odczytywać dane. Te informacje (dotyczące bazy danych) przechowywane są w pliku konfiguracyjnym o nazwie wp-config.php. Plik ten znajduje się w głównym katalogu instalacji WordPressa. W wp-config.php znajdziesz m.in. takie informacje jak:

  • Nazwa bazy danych (DB_NAME)
  • Nazwa użytkownika bazy danych (DB_USER)
  • Hasło do bazy danych (DB_PASSWORD)
  • Adres serwera bazy danych (DB_HOST)
  • Prefiks tabel w bazie danych ($table_prefix)

Przykładowe wpisy w pliku wp-config.php wyglądają następująco:

/** The name of the database for WordPress */
define( 'DB_NAME', 'nazwa_bazy_danych' );

/** MySQL database username */
define( 'DB_USER', 'nazwa_użytkownika' );

/** MySQL database password */
define( 'DB_PASSWORD', 'hasło' );

/** MySQL hostname */
define( 'DB_HOST', 'adres_serwera' );

/** Database table prefix */
$table_prefix = 'wp_';